Chuyện cười thời tam quốc

Chuyện cười thời tam quốc 2

Cua 2: Tự cứu rồi trời cứu Cái tên "Đại học Quản lý quốc tế Trường Giang" có gốc tích từ lời đề từ trong Tam quốc diễn nghĩa: "Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông". Đây là một trường nổi tiếng quốc tế, từng đào tạo không biết b…

Đem lại nụ cười quá đã

Chuyện cười thời tam quốc 1

BẢY "CUA" SÁNG NGHIỆP Cua 1: Vận mệnh là quả trứng chim ưng trong ổ gà Nói về cuộc đời, thành hay bại đều tại tâm. Nói một cách dễ hiểu, bất kể là con nhà quyền quý hay con nhà nông, xuất thân từ công nhân hay tư sản, mỗi người đều phải …

Đem lại nụ cười quá đã
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào